SAL8126, Act: V°193.2 (216 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°193.2  
Act
Date: 1456-01-30

Transcription

2020-03-21 by Marika Ceunen
It(em) de vors(creven) drie p(er)sonen vid(elicet) d(i)c(t)o petro pri(us) em(an)c(ipatus) hebbe(n)/
geloeft indi(vi)sim den vors(creven) goerde dat sij t(er) manisse(n) des selfs/
goerts come(n) sullen te langdorp voe(r) de wet ald(aer) en(de) ald(aer) den selve(n)/
goerde nae der bancke(n) recht ald(aer) in behoerliken manie(re)n vore/
de vors(creven) schout o(m)me die den selve(n) goerde ten vors(creven) dage bet(aelt) te/
worde veroblige(re)n en(de) te pande(n) sulle(n) sette(n) een eeussel gehete(n)/
den wolfsdonc houden(de) ii boender luttel min oft meer geleg(en)/
te langdorp tusschen de goede jans groeten op deen zijde en(de)/
de goede wout(er) bloems op dander zijde o(m)me de selve/
schout aende selve goede te v(er)reike(n) in gevalle oft de selve/
goert ten vors(creven) dage vanden selve(n) p(er)soenen egeen bet(alinge) gecrigen/
en coste Behoud(elic) dat sij alt(oes) met eenre bet(alinge) gestae(n) sulle(n)/
en vanden selve(n) goeden genoech doen en(de) warantscap te geloven/
opder h(ere)n chijs vanden gronde en(de) op i mudde rox erfs t(am)q(uam)/
Geloven(de) voert de selve iii p(er)soenen indi(vi)sim te comen voe(r) de/
scep(enen) van arsschot en(de) met hen insgelijx te bri(n)gene ja(n)ne van/
loeffe(n)ne en(de) soe vele te doene biden vors(creven) peet(ere)n en(de) ja(n)ne va(n)/
loeffene die met scep(enen) br(ieve) va(n) arsschot beleit sijn totte(n) goede(n)/
der vors(creven) katline(n) en(de) jans schoemans huers soens vad(er) des vors(creven)/
peet(er)s alse dat beide de selve geleidde tselve huer beleit/
quite(re)n sulle(n) totte(n) beemde vors(creven) en(de) voert tot allen den and(ere)n/
goeden int gemeyne alsoe v(er)re als dat hind(er)lic sijn mochte/
den xxiii rid(er)s vors(creven) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator