SAL8126, Act: V°234.1 (280 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°234.1  
Act
Date: 1456-03-05

Transcription

2019-04-28 by Marika Ceunen
It(em) machiel va(n) hoelair sone wile(n) jans ja(n) va(n) hoelair sone des vors(creven)/
machiels en(de) anthoenijs va(n) hoelair sone wile(n) goerds alle van/
bethekem hebbe(n) geloeft indivisim goerde rabode geheete(n) luyx coste/
loes te houde(n) en(de) scadeloes tontheffe(n) va(n) dien rijder lijfpens(ien) staen(de)/
ten live h(ere)n willems en(de) jacops edelhee(re) gebrued(ere)n en(de) te(n) live des lanxte(n)/
va(n) hen beide(n) leve(n)de vallen(de) jarlix opde(n) x[te(n)] dach d(er) mae(n)t va(n)/
junio d(aer) voe(r) de vors(creven) goert tande(re)n tijde(n) voe(r) scepen(en) va(n) loeven(en)/
borge bleve(n) is peet(er)s paridaens en(de) jans wile(n) va(n) hoelair brued(er)s/
des vors(creven) mychiels Ende de selve lijfpe(n)sie te quite(n) en(de) af te legge(n)/
tussce(n) dit en(de) opde(n) ierste(n) dach va(n) junio naestc(omende) alsoe dat de vors(creven)/
goert en(de) sijn goede d(aer) af tot ewige(n) dage(n) ongepraemt sijn sulle(n)/
en(de) los en(de) vry blive(n) En(de) oft sijs niet en dade(n) en(de) de vors(creven) goert/
h(ier) o(m)me enige(n) cost scade oft last hadde oft lede die hebbe(n) de vors(creven)/
p(er)soene(n) den vors(creven) goerde geloeft wed(er)om of te legge(n) en(de) te betale(n) hoe/
danich die coste(n) wae(re)n cor(am) lint(re) hortbeke m(ar)tii v[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator