SAL8126, Act: V°67.1-R°68.1 (68 of 456)
Search Act
previous | next
Act V°67.1-R°68.1  
Act
Date: 1455-09-27

Transcription

2019-05-10 by Marika Ceunen
It(em) want h(er) ghijsbrecht van tourneal prieste(r) gevo(n)nist heeft/
zeke(re) scepen(en) brieve(n) va(n) loeven(en) va(n) genoechdoen en(de) wara(n)deerscape/
die jan van nordrengnez gedaen heeft voir scepen(en) van loeven(en)/
vanden goeden h(ier) nae bescr(even) Ierst van ii(½) boend(er) lants geleg(en)/
te nordrengnez biden wech gaende va(n) nordrengnez te gheete/
wert It(em) van iii(½) boend(er) lants geleg(en) opt velt van nor/
drengnez tusschen de goede warniers va(n) duwecheal en(de)/
de kinde(re) dierix wile(n) van ruwecheal It(em) van i(½) boend(er) lants/
geleg(en) t(er) plaetsen geheeten a fla(m)mez tusscen de goede jans wile(n)/
van mollebays en(de) des cloest(er)s vand(er) rameyen It(em) noch van/
i boend(er) lants geleg(en) ald(aer) opden wech geheeten [gaende] van ayninez te/
thiene(n) wert en(de) de gemein vroente va(n) nordrengnez Noch va(n)/
(½) boend(er) lants geleg(en) acht(er) den hof gehete(n) delle desme/
tusschen de goede jans van nordrengnez vorg(enoemt) en(de) dierix/
wile(n) va(n) ruwecheal It(em) van i(½) boend(er) lants geleg(en) tussche(n)/
dbosch warniers va(n) ruwecheal en(de) de goede des cloest(er)s va(n)/
heileshem It(em) van ix dachmael lants geleg(en) opden berch/
van jache tussce(n) de goede jans wile(n) heran en(de) de goede/
dierix wile(n) va(n) ruwecheal vors(creven) It(em) van iiii groet/
roeden lants geleg(en) naest den vors(creven) goeden Item van (½) boend(er)/
lants geleg(en) tusscen de iiii roeden lants vors(creven) en(de) de goede/
jans sehael It(em) van xi groete roeden lants geleg(en) t(er) plaetse(n)/
geheten a jouckeal tussce(n) de goede jans wile(n) va(n) mollebays/
en(de) den wech va(n) gheete It(em) van xiii groet roede(n) lants/
geleg(en) ald(aer) in twee stucken d(aer) af deen geleg(en) is tusscen de/
goede dierix wile(n) van ruwecheal en(de) de goede willems/
tailgefeer en(de) dand(er) stuc es geleg(en) naest den weghe gaen(de)/
van ayninez dault(re)gliese en(de) naest den goeden jans wilen van/
mollebays It(em) van (½) boenre lants geleg(en) bove(n) beneden dbosch/
jans le coevellier en(de) naest den goeden jans wile(n) va(n) mollebays/

//
ende de selve h(er) ghijsbrechts den vors(creven) janne op heden hadde/
doen inne scrijven voir meye(r) en(de) scepenen van loeven(en) om va(n)/
sinen gebreke rechts te pleghen oft van sinen gebreke voldaen/
te worden Te weten van (½) boenre en(de) iii roeden lants/
die den selven h(ere)n ghiselbrechte inder maten gebreken ende/
de weerde van xx stuv(er)s die so in greyne so in gelde aent/
capittel van s(int)[te] lambrechts te ludic en(de) aent capittel va(n)/
fosse d(aer) meer uutgaen dan de vors(creven) jan van nordrengnez/
die gewara(n)deert heeft Tot welken dage de voirs(creven)/
jan niet comen en is den vors(creven) h(ere)n ghijsbrechte ald(aer) compa/
rerende en(de) sijn gebreke opdoende Soe es gewijst dat/
de vors(creven) jan van nordrengnez gehouden sal sijn de gelufte/
van genoechdoene en(de) wara(n)deerscape te voldoene van also/
v(er)re d(aer) af in gebreke is p(rese)ntib(us) jasp(ar) abs(oloens) borchove(n) linthre/
hortbeke meersberghe sept(embris) xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator