SAL8126, Act: V°79.1 (84 of 454)
Search Act
previous | next
Act V°79.1  
Act
Date: 1455-10-11

Transcription

2019-01-23 by Marika Ceunen
It(em) roeloff vranx en(de) gorijs sijns sone tierst uut des/
selfs sijns vaders vad brode gedaen sijnde hebben geloeft/
ongesund(er)t en(de) omv(er)sceiden yweine rampt sone wilen/
mathijs en(de) henricke vilters t(er) manissen van hen aut/
alt(er)ius te bewisene en(de) behoirliken d(aer) en(de) so dat behoeft/
vijftich hollan(sche) guldene jaerlik(er) rinten voe(r) de duwarie/
joffr(ouwe) lijsbetthen vilters toecomen(de) bruyt des vors(creven) gorijs/
die de selve joffr(ouwe) lijsbeth jairlix heffen sal alsoe/
langhe als sij leeft in gevalle oft sij sond(er) gebuerte/
vanden vors(creven) gorise hue(re)n toecomen(de) bruygoem ov(er)leefde/
en(de) die bewisenisse sullen sij doen het sij op chijsgoede/
oft of leengoede [wael] weert sijnde boven alle co(m)mer d(aer)/
voe(r) uutgaende nae ondervynden d(er) vynders vanden hove/
vijftich hollan(sche) gul(den) En(de) [dat] dit ald(us) voldaen en(de) volschien sal/
d(aer) voe(r) hebben geloeft en(de) hen verbonden lodewijc/
roelofs nu t(er) tijt burg(er)meest(er) te loeven(en) en(de) lodewijc/
roelants nu ter tijt scepen(en) te loeven(en) indivisim als/
principael sculders en(de) de vors(creven) roelof vranx en(de)/
gorijs sijn sone hebben geloeft den vors(creven) lodewijke/
roelofs scadeloes tontheffen cor(am) lud(ovic)[o] roelants p(re)d(ict)[o]/
et lud(ovic)[o] de meersb(er)ge oct(obris) xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator