SAL8126, Act: V°96.3 (112 of 455)
Search Act
previous | next
Act V°96.3  
Act
Date: 1455-11-04

Transcription

2019-02-19 by Marika Ceunen
It(em) al eest soe dat de vors(creven) schout bekint es t(er) manisse(n)/
te bet(alen) so es nochta(n) vurwerde en(de) ond(er)sprec eve(n) v(er)re de/
selve frederic den vors(creven) jacoppe betaelt alle weke(n) iii stuv(er)s/
dat hij hem mette(n) vors(creven) brieve niet vord(er) prame(n) en sall/
d(aer) af de ierste bet(aling) sijn sal op in sondage nu naestcomen(de)/
en(de) so voert v(er)volgen(de) m(aer) liet hij ov(er)lide(n) iiii weke(n) sond(er) bet(alinge)/
tinde(n) een dat dan de vors(creven) schout geheelic en(de) al gevalle(n)/
sal sijn en(de) alsd(an) salme(n) den vors(creven) jacoppe mette(n) vors(creven) scep(enen)/
br(ieve) tot sijnre manisse(n) behulp doen en(de) vorderi(n)ge va(n) rechte/
laten gescien tott(er) geheelre betalinge(n) d(er) vors(creven) schout sond(er)/
argelist en(de) te dier meyni(n)ge(n) sal de(n) brief ond(er) scep(enen) blive(n) liggen(de)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-04-20 by The Administrator