SAL8127, Act: R°129.1 (154 of 453)
Search Act
previous | next
Act R°129.1  
Act

Transcription

2015-09-21 by kristiaan magnus
It(em) jan van ee(re)nboudeghem meye(r) te wiltsele in p(rese)nc(ia) heeft/
genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n) heeft van clase de/
kersmake(re) vijf dach(mael) beempts luttel min oft meer geleg(en)/
te putte tussce(n) de goede des vors(creven) claes op deen zijde en(de) de/
goede d(er) weduwe(n) willemairs op dande(re) zijde Te houden/
en(de) te hebbe(n) van sinte m(er)tensmisse lest leden eene(n) t(er)mijn van/
iii jae(re)n lang due(re)nde deen nae dander sond(er) middel volgen(de)/
Elx jaers dae(re)n bynne(n) o(m)me en(de) voe(r) viere gul(den) croene(n) iusti/
pond(eris) te xxiiii stuv(er)s alle jae(re) s(in)[te] m(er)tensmisse te bet(alen) den/
vors(creven) clase den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] Opde vurw(er)d(en)/
en(de) (con)dicien h(ier) ond(er) bescr(even) Inden iersten dat tgedeelte vande(n) vors(creven)/
beemde dwelc de vors(creven) jan nu besayt heeft sal mogen/
blive(n) besayende sijne(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde Ende dand(er) gedeelte/
vanden selven beemde sal bliven beempt soet ny leeght/
It(em) sal de vors(creven) jan op sijnen cost den vors(creven) beempt jairlix/
sijne(n) tijt due(re)nde [wael en(de) loflic] beheymen en(de) bevreden en(de) d(aer) voe(r) sal/
hij moge(n) truncke(n) de willigen vanden selve(n) goeden tot sijnen p(ro)fijte/
cor(am) liemi(n)gen m(er)cels dec(embris) x iiii[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-07-23 by kristiaan magnus