SAL8128, Act: R°31.4-V°31.1 (39 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°31.4-V°31.1  
Act
Date: 1457-07-10

Transcription

2020-10-30 by kristiaan magnus
It(em) de voirs(creven) meest(er) matheeus in p(rese)nc(ia) heeft geloeft .../
hem zijne(n) oire(n) erve(n) en(de) nacoemelinge(n) henricke .../
voirs(creven) zijne(n) erfg(enamen) en(de) nacoemel(inge) en(de) zijn goide b...? .../
in zijnd(er) gued(inge) voirs(creven) scadeloes te houden en(de) tontheffe(n) tot/
eewige(n) dage(n) van vii stuv(er)s erfchijs alse .../
en(de) (½) ouden gr(ote) oic erfchijs die de vors(creven) ...
//
wilen pynnoc ongesund(er)t houdende is opde goide des/
selfs ... ind(er) selv(er) zijnd(er) gued(inge) voirs(creven) en(de) oic/
... voirs(creven) meest(ere)n matheeuse toebehoren(de)/
in zijnd(er) gued(inge) voirs(creven) begrepe(n) Heeft oic voirts geloeft/
de selve meest(er) matheeus oft soe geviele dat de/
voirs(creven) goede des voirs(creven) henrix voir e(n)nige(n) chijs oft/
co(m)mer gaende uute(n) ode(n)vare geleg(en) inde biestst(ra)te/
met zijnd(er) toebehoirte(n) als mede ond(er)pant gepraempt/
word voirde(re) dan van xv st(uvers) erflic d(aer)op de selve/
goide in zijnd(er) gued(inge) hem gewarandeert zijn dat de/
voirs(creven) meest(er) matheeus en(de) zijn goide dyen last mette(n)/
selve(n) henricken te gelijke sall hulpen drage(n) niet/
wed(er)staende dat de selve henric oft zijn goide voirde(re)/
... meer gepraempt worde dan de voirs(creven) meest(er)/
met huers oft zijn goide voirs(creven) Et p(ro)rom [p(re)miss(is)] obligavit/
... m(a)g(iste)r mathe(us) p(re)d(ict)[a] sua bona in dicta sua bonif(icati)[o(n)e]/
... cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-10-02 by kristiaan magnus