SAL8128, Act: V°137.2-R°138.1 (209 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°137.2-R°138.1  
Act
Date: 1440-11-21

Transcription

2019-08-08 by Hadewijch Masure
Item t(er) meerd(er) vestich(heijt) den voirs(creven) roelove jouffr(ouwe) m(ar)grieten van/
sombeke zijne(n) wijve ende peete(re)n van loe soene willems/
vand(er) loe tot hue(re)r scepen(en) brieve(n) te doene soe sijn bij/
handen jans boene vorste(r) te loeven(en) den voirs(creven) roelove/
tot behoef van hem selve(n) ende tot behoef d(er) voirs(creven) lijven/
in handen geset de silve(re)n juweelen hier nae bescreven Te/
weten(e) inden yersten ii silve(re)n stoepen wegen(de) xlix(½) mercten/
en(de) ii onssen It(em) ii silve(re)n becken met eene(n) groot(er) lampette/
en(de) met eene(n) cleine(n) lampette wegen(de) tsamen xxiiii(½) mercten/
en(de) een onsse It(em) drie selve(re)n cruynappe(n)len ii silve(re)n wat(er)potten/
met casteelen en(de) drie cleine wat(er)pottekens d(aer) bij wegen(de) tsamen/
xxiiii (½) merct en(de) drie onssen It(em) ii vergulden(en) potten en(de) iiii/
ande(re)n silve(re)n potten wegen(de) te gade(r) xxx merct It(em) noch/
iiii silve(ren) potten wegen(de) xvi merct It(em) noch xviii silve(re)n/
scalen en(de) drie cruesen wegen(de) tsamen xv(½) merct En(de) al/
te gad(er) int gewichte c en(de) lx merct en(de) vi onssen Tot dijen/
/ eijnde oft gebuerde den voirs(creven) roelove oft yemande vanden int(er)est/
inde voirs(creven) lijfpens(ien) hebbende in toecomend(en) tijden inde voirs(creven)/
lijfrenten oft bewijssenisse der selver soe sal de selve roelof/
enich gebrec te hebben(de) dat hij dat gebrec sal moegen aende/
voirs(creven) juweelen verhalen ende die vercoepen voe(r) alsulken/
prijs als enich goutsmet oft juwelier ind(er) stad van loeven(en)/
d(aer) voe(r) sal willen geven en(de) dair mede gestaen sond(er) den voirs(creven)/
h(ere)n jacoppe vande(n) voirs(creven) juweelen meer oft vande(n) ver(...) (...)den?/
reek(en)inge oft restitucie te doene in enig(er) manieren xv(en)? oft ...?/
dair over sijn gebreck yet overschoete dat soude hij de voirs(creven)/
h(ere)n jacoppe weder keeren en(de) oft d(aer) gebraeke dat soude hij (huer)/
mette(n) voirs(creven) scepen(en) brieve moege(n) verhalen nae inhoudt d(er)/
selv(er) scepen(en) brieve(n) behoudelijc dat hij sal moegen ver(...)/
met een(en) vanden tween dair hem dat best gelieve(n) sall/
en(de) oft de selve roelof andersins vand(er) voirs(creven) lijfpens(ien) d...?/
met vercoepen(en) d(er) selv(er) juweelen volcomelic vernuegt/
worde Soe heeft geloeft de voirs(creven) roelof den voirs(creven) h(e)r/
jacoppe de voirs(creven) juweelen inden voirs(creven) gewal ten ende/
weerden weder om in zijne(n) handen te leve(re)n hem hier/
tot loeven(en) comende en(de) dat begeerende Cor(am) eis(dem)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-11-07 by kristiaan magnus