SAL8131, Act: R°161.4-V°161.1 (229 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°161.4-V°161.1  
Act

Transcription

2021-10-26 by Walter Winnelinckx
It(em) nae dien dat voir ghebrek van betalinghe(n) van xiiii oude groten/
erfs chijs die meest(er) jan van beringhen jan uut(er) helicht jan de ruyte(re)/
en(de) willem yden heffende wae(re)n aen ende op huys en(de) hoff geleghen/
te doerne aen de plaetsse tselve huys en(de) hoff met rechte uutgedaeght es/
ende dair nae de voirs(creven) meest(er) jan van beringhe(n) tvoirs(creven) huys en(de) hof op/
eenen zeke(re)n erfchijs wed(er)o(m)me uutghegheve(n) heeft johannese de(n) custe(r) ende/
den selven johannese den custe(r) dair af vanden gheheelen goeden ghelufte/
ghedaen van ghenoech doene hoe wale nochtan den selven meest(er) janne/
dair inne alleene behoirt tvierendeel vanden [selve(n)] goeden soe eest dat de voirs(creven) /
meest(er) jan uut(er) helicht voir hem selve(n) en(de) daneel daneel heylen als/
kerckmeest(er) der kercken van quaderibbe inden name vander selver/
kercken welker kercken de helicht vanden voirs(creven) goeden bij giften des
//
voirs(creven) jans uut(er)helicht toebehoirt ende jan de ruyte(re) en(de) willem yden/
den welken tvierendeel van desen goeden toebehoirt in p(rese)ncia hebben /
tvoirs(creven) uutgheven vanden voirs(creven) uutghedaeghde(n) goede(n) bij meest(er) janne/
voirs(creven) ghedaen gheratificeert en(de) ghelooft van weerden te houden(e) ende/
oic den selve(n) meest(er) janne van allen ghelufte(n) die hij inden selven/
uutgeven(en) den coep(er)e ghedaen heeft tot eeuwige(n) daghe(n) schadeloes tonthouden(e)/
en(de) tontheffene elck van sine(n) ghedeelte he(n) inden voirg(enoemde) goede toebehorende/
gericht te zijne cor(am) roelofs zande januarii xix
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-08-27 by Inge Moris