SAL8131, Act: V°267.2 (423 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°267.2  
Act

Transcription

2021-02-14 by Walter Winnelinckx
It(em) jan van bergen voirg(enoemt) zone des voirs(creven) gheerts van sine(n)/
yerste(n) bedde in p(rese)nc(ia) heeft ghekent en(de) ghelijt dat hij wettelijck/
vercocht heeft den voirs(creven) woute(re)n zone des voirg(enoemde) gheerts van sine(n)/
tweeste(n) bedde yerst uut sijns vad(er)s broode gedaen sijnde de haeflijke/
goede h(ier) nae besc(re)ven Inden yerste(n) iii bedden i koetsse ii scrijne(n)/
iii becken(en) vi matelen potte(n) i lavoer iii keetels iii panne(n) eene(n)/
wijnpot ix cleyn schotele(n) vi matele(n) potte(n) eene(n) matelen(en) [te(n)nen(en)] kom/
pro certo p(re)cio de quo (et)c(etera) P(ro)mittens war(andizare) cor(am) eisd(em)
ContributorsInge Moris
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2012-08-29 by Inge Moris