SAL8133, Act: R°23.2 (28 of 481)
Search Act
previous | next
Act R°23.2  
Act
Date: 1462-07-22

Transcription

2019-09-27 by myriam bols
It(em) henrick gheerman gheheeten vande hove heeft ghelooft goorde van/
aken iiii saluyten te xxv stuv(er)s te weten(e) (½) saluyt inde antwerpsche m(er)ct/
van bamisse naistcomen(de) (½) saluyt d(air) af tsinte m(er)tensmisse d(air) na volgen(de) (½)/
saluyt dair af te paessche(n) dair nae sond(er) myddel volgen(de) (½) saluyt/
dair af te sinxene(n) dat dair nae volgen sal ende alsoe telken vande(n)/
voirs(creven) t(er)mine(n) (½) saluyt deen nae dand(er) sond(er) myddel volgen(de) te bet(alen) tott(er)/
wijlen toe dat de voirs(creven) schout gheheelick en(de) al betaelt sal sijn q(uolibet) ass(ecutu)[m]/
Met sulker (con)dicie(n) waert sake dat de voirs(creven) henr(ick) e(n)nighe(n) vande(n) voirs(creven)/
t(er)mijne(n) ov(er) liete gaen alsoe dat hij den ande(re)n verreycte zond(er) betalen/
dat dan de voirs(creven) schout geheelick en(de) al verschene(n) sal sijn ind(er) manie(re)n/
oft den leste(n) t(er)mijn gevalle(n) wa(r)e cor(am) willem(air) burg(imagistro) julii xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus