SAL8133, Act: R°72.3 (118 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°72.3  
Act
Date: 1462-09-29

Transcription

2019-10-13 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) arnt van vileer heeft ghelooft den voirs(creven) arnde den/
putte(re) en(de) den voirs(creven) ghezuste(re)n sine(n) kinde(re)n en(de) elken bezu(n)dert dat hij/
de voirs(creven) lijfpen(sien) bynnen jairs naistc(omende) anderssins met ande(re)n goede(n)/
borghe(n) tot hem dair voe(r) goetgenoech sijnde te werchte(r) oft d(air) o(m)trent/
ghesete(n) verborghen ende bevestighen sal oft de selve lijfpen(sien) afligge(n)/
oft bewijsen nae inhout des scepen(en) briefs voirs(creven) tot alle(n) laste en(de)/
coste arnts van vileers voirs(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus