SAL8133, Act: R°97.1 (162 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°97.1  
Act
Date: 1462-11-03

Transcription

2019-11-12 by myriam bols
It(em) jan jannar va(n) dongelbeert en(de) jan va(n) turneal wonen(de) topgel/
denake hebben geloeft ongesund(er)t en(de) onv(er)sceiden en(de) elc voir al lan/
celoete le begge en(de) janne biesewael oft den eene(n) va(n) he(n) bring(er)/
sbriefs va(n) sinte remeisdaghe lestlede(n) eene(n) t(er)mijn va(n) ii ja(r)en lang/
due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n bi(n)nen/
xxxiii clinckarde xiiii stuv(er)s voir elke(n) d(er) selv(er) clinck(arde) gereke(n)t/
alle jair sinte remeisdage te bet(alen) de(n) vors(creven) ii p(er)soene(n) den aut alteri/
den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] als vande(n) houwe va(n) eene(n)/
bossche gehete(n) le boiz dou che(n)nieal houden(de) vi boend(er) paulo/
gelege(n) inde p(ro)chie va(n) dongelb(er)ge welke(n) bosch de vors(creven) jan/
jannar en(de) jan de tourneal tot hue(re)n scoensten houwen mogen te/
weten half tusscen dit en(de) s(in)te remeisd(age) naestc(omende) en(de) dand(er) helicht/
s(in)te remeisd(age) d(aer) nae met alsulk(er) vurw(er)d(en) en(de) (con)dicie(n) oft des/
vors(creven) boschs bij geswore(n) meters min worde bevonde(n) ind(er) maten/
houden(de) dan vors(creven) steet datme(n) [hen] dat afcorte(n) sal nae advena(n)t/
vande(n) gelde vors(creven) te weten aen elx boend(er) xi clinck(arde) stuc/
gereke(n)t als voe(r) en(de) ofts meer worde bevonden datme(n) dat/
voert betalen sal nae tselve advena(n)t en(de) tvors(creven) boschs/
salme(n) meten gelijcme(n) bosch sculdich is te meten en(de) and(er)s niet/
cor(am) cok(eroul) ouder(ogghe) no(vembris) iii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus