SAL8133, Act: V°130.2 (228 of 477)
Search Act
previous | next
Act V°130.2  
Act
Date: 1462-12-14

Transcription

2020-02-06 by myriam bols
It(em) katline(n) baets docht(er) wijlen joes inden name van h(air) selve(n) en(de) van/
weghen joes vanden putte hairs zoens in p(rese)nc(ia) heeft ghekent en(de) gelijt/
dat sij uut hande(n) jans sampsoen ghehave(n) en(de) ontfange(n) heeft ii rijd(er)s/
die huer tot hue(re)n live en(de) ten live des voirs(creven) joes huers zoens vielen/
en(de) verschene(n) opden vii[de(n)] dach van decemb novemb(er) lestlede(n) in welke/
lijfpen(sien) gorijs boddier als p(ri)ncipael jan sampsoen voirs(creven) ende jan bonens?/
als borgen desselfs gorijs als boddier ghehoude(n) sijn met scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) dair op ghemaect novemb(ris) vii a(n)no lx[tich] den voirs(creven) ja(n)ne/
sampsoen vanden voirs(creven) ii rijd(er)s als vande(n) t(er)mijne voirs(creven) en(de) van alle(n)/
ande(re)n vorleden(en) t(er)mijne(n) volcomelijke(n) quijtschilden(de) cor(am) cok(eroul) ouder(ogghe)/
dec(embris) xiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus