SAL8133, Act: V°243.2 (418 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°243.2  
Act
Date: 1463-05-20

Transcription

2020-07-06 by myriam bols
It(em) es condicie ende vurw(er)de bij alsoe dat de voirs(creven) lijft(ochten) in toecomen(de)/
tijden afgheleeght oft afghequete(n) wordde dat dan de pe(n)ninghe(n) d(air)/
af comen(de) bij wete en(de) consente h(ere)n jans uuten lyeminghe(n) rydders/
als vand(er) zijden jans berthens voirs(creven) ende bij wete ende consente lijsbette(n)/
wynt(er)s wed(uwe) amelrijcx wijle(n) [de] wechte(r) lod(ewijcx) baets secretar(is) d(er) stad van lov(ene)/
ende peet(er)s vanden zijpe vand(er) zijden lijsbette(n) vander leeps voirs(creven) wed(er)om/
in ghelijken [rinte(n)] aengheleeght zulle(n) wordde(n) zond(er) dien dat de voirs(creven) jan berthens/
en(de) lijsbeth sijn wijff de voirs(creven) lijfpen(sien) oft oic ande(re) die mette(n) pe(n)ninge(n) vand(er)/
quijtinge(n) der voirs(creven) lijftochte(n) ghecocht zoude moghe(n) wordde(n) te moeghe/
vercoepe(n) oft de pe(n)ninghe van dien and(er)ssins dan voirs(creven) steet te bekeren(e)/
in e(n)nig(er) manie(re)n En(de) te dier meyninge(n) zulle(n) de voirs(creven) brieve en(de) oic ande(re)/
brieve die in toecomen(de) tijden dair af ghemaect zulle(n) moghe(n) wordde(n)/
blive(n) en(de) come(n) ond(er) scep(enen) van loven(e) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus