SAL8133, Act: V°245.3 (423 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°245.3  
Act
Date: 1463-05-26

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
It(em) arnt vander vorst gheheete(n) putte(re) die beclaeght was van janne/
gheldens voir [vacat] dair af den dach van rechte op hede(n)/
diende ald(air) de selve jan niet come(n) en es es dair o(m)me de voirs(creven) arnt/
verweert ghewijst cor(am) lyeminge(n) witte roel(ofs) pynnock cok(eroul) oud(erogghe) maii xxvi/
Contributors
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus