SAL8133, Act: V°70.6-R°71.1 (115 of 481)
Search Act
previous | next
Act V°70.6-R°71.1  
Act
Date: 1462-09-27

Transcription

2019-10-15 by myriam bols
It(em) de mombore(n) vanden heyligeeste van s(in)te peet(er)s te loeven(e) inden/
name en(de) van weghen der selv(er) taefflen met (con)sente en(de) wille/
vranx willem(air) als burg(er)meest(er) te loeven(e) in p(rese)ncia hebben ghekint
//
ende ghelijt dat sij verhuert hebben den voirs(creven) jacoppe van/
molenbeke en(de) (christ)ine(n) sijne(n) wijve de voirscr(even) goede Te houden(e)/
en(de) te hebben(e) alsoe langhe als beyde de selve ghehuyssche(n) leven/
zulle(n) ende de leste van hen beyden leve(n) sall voe(r) eene(n) zeke(re)n/
prijs van ghelde dair af dat hen de voirs(creven) momboe(re)n hen van/
weghe(n) des voirs(creven) heyligeest bekent hebbe(n) volcomelijken ghenoech/
gheschiet sijnde op de vurw(er)den h(ier) nae bescr(even) Inden yersten/
dat de voirs(creven) ghehuyssche(n) de voirs(creven) goede hue(re)n t(er)mijn due(re)nde op/
hue(re)n cost houde(n) zulle(n) van wande ende van dake ende desgelijcx/
tot hue(re)n coste ten behoirlijken tijde gelde(n) en(de) betale(n) alle de chijsen en(de)/
laste(n) uute(n) selve(n) goede(n) gaende alsoe dat de voirs(creven) heyligeest noch huer/
sijn goede voirs(creven) dair af egheene schade hebben noch lijden en zulle(n)/
in e(n)nig(er) manie(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus