SAL8133, Act: V°93.1 (156 of 477)
Search Act
previous | next
Act V°93.1  
Act
Date: 1462-10-26

Transcription

2019-11-11 by myriam bols
It(em) gielijs vand(er) stoet heeft ghelooft in handen vrancx willemair/
burg(er)meest(er) te loeven(e) claese scribaen clerck opden regist(er) te loeven(e)/
vijff peet(er)s der mu(n)ten onss gened(ichs) shee(re)n tsh(er)toghe(n) (et)c(etera) te betalen(e)/
ten eynde vand(er) berghe? marct die nu tsinte m(er)tens misse naistc(omende)/
toecomen(de) es als vervolghde schout Met condicie(n) oft de voirs(creven) gielijs/
de voirs(creven) schout tot hue(re)n voirs(creven) valdaghe niet en betaelde dat dan de/
voirs(creven) claes ten huyse des voirs(creven) gielijs alsoe vele pande met rechte/
sall moghen halen en(de) die met rechte vercoepe(n) o(m)me sijn schout met/
coste ende co(m)me(r) d(air) aen te verreyken oct(obris) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus