SAL8133, Act: V°99.2 (169 of 483)
Search Act
previous | next
Act V°99.2  
Act
Date: 1462-11-06

Transcription

2020-08-22 by myriam bols
It(em) es tusschen den voirs(creven) meest(er) janne leyte(n) en(de) meest(er) kaerle [renu(n)c(ians) als] t(er)/
eenre zijden ende symone van thiene(n) jacoppe van muysene/
ter ande(re) es bij ope(n)baren consente van beyde(n) p(ar)tije(n) ghewillecoert/
gheconsenteert ende bevurw(er)t oft de voirs(creven) symoen en(de) jacop oft/
e(n)nich van hen in ghebreke wa(r)e van voldoene als vand(er) ghelufte(n)/
voirs(creven) dat sij ende elck van hen dat ghebreck aen de p(er)soene(n) meest(er)/
jans ende meest(er) kaerls zulle(n) moghe(n) verhale(n) oft de selve gebreke/
oic moghe(n) verhale(n) aen die lylye staen(de) inde dorpstrate met/
alsulken beleyde dair [mede dat] symoen van thiene(n) gheleyt es tott(er) selv(er)/
lylie(n) alsdoen den voirs(creven) meest(er) ja(n)ne van hasselt g toebehoren(de)/
dwelck van beyde(n) hem best gelieve(n) sal behoud(elic) dat de/
voirs(creven) meest(er) ja(n) en(de) meest(er) karle mette(n) eene(n) oft mette(n) ande(re)n/
te voldoene gestaen zulle(n) En(de) tot dier meyninge(n) sal tvoirs(creven)/
beleyt blijve(n) ond(er) scep(enen) van lov(ene) o(m)me de(n) voirs(creven) symoe(n) en(de) jacope(n)/
van muysen(e) d(air) mede te mogen werkene ind(er) manie(re)n voirs(creven) en(de)/
and(er)s niet Behoud(elic) soe wa(n)neer de voirs(creven) lijft(ochte) int geheele/
ghecuelt sal sijn oft bij doode jacops van stertbeke v(er)smolte(n)/
datme(n) dan tvoirs(creven) beleyt mette(n) schoutbrieve spreken(de) van/
xl croene(n) en(de) xii mudde(n) rogx sal a(n)nichile(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-03-11 by kristiaan magnus