SAL8135, Act: R°245.2 (390 of 409)
Search Act
previous | next
Act R°245.2  
Act
Date: 1466-06-13

Transcription

2016-05-26 by kristiaan magnus
It(em) acht(er)volgen(de) der vors(creven) t(er)minacien soe heeft de vors(creven) jan/
van buetsele platijnmake(re) t(er) p(rese)ncien van scepen(en) h(ier) nae bescr(even)/
gekint en(de) gelijt dat hem de vors(creven) jan van velpe de vorscr(even)/
haeflike goede geheelic en(de) volcomelic ov(er)gelev(er)t heeft en(de)/
hem en(de) sijnd(er) docht(er) d(aer) af volcomelic gedaen cor(am) roel(ants)/
willem(air) junii xiii
ContributorsChris Picard
Moderated byChris Picard
Last update: 2016-05-12 by kristiaan magnus