SAL8135, Act: V°168.3-R°169.1 (268 of 409)
Search Act
previous | next
Act V°168.3-R°169.1  
Act
Date: 1466-03-06

Transcription

2019-09-01 by kristiaan magnus
Nae dien dat denijs laukens vleeschouwe(r) die geleydt es totte(n) goede(n)/
jans van nijpe ty(m)m(er)mans in deen zijde ende janne smissmans die/
zeke(re) haeflijke goede des voirs(creven) jans vande(n) nijpe voir den voirs(creven) beleyde alsoe/
hij seyde ghepandt hadde van eeten(en) ende van drincken(en) ende van cleyne(n)/
pe(n)neweerde(n) in dande(re) Ende goort de molde(re) die de selve have voir en(de)/
eer den voirs(creven) beleyde ende pe(n)dinghen alsoe hij seyde beslaghe(n) hadde voir/
ghebreck van huyshue(re)n inde(n) huyse des voirs(creven) jans van nijpe Dair/
inne hij die have ghedraghe(n) hadde uut den huyse des vors(creven) jans de/
molde(re) dwelck jan van nijpe vanden voirs(creven) ja(n)ne de molde(re) in hueringe(n)/
ghenome(n) hadde inde derde zijde come(n) sijn voir den raide vander stad meyne(n)de/
elc van hen h(ier) inne voir te gane ende dyerste execucie en(de) betalinge/
van sine(n) ghebreke aen de selve goede te verhalen(e) Soe es get(er)mineert
//
dat de voirs(creven) drie p(er)soene(n) de voirs(creven) have samend(er)handt vercoepe(n)/
zullen ende die ten hoeghste(n) bringhe(n) ende tghelt van dien comen(de)/
setten in behoudend(er) handt o(m)me elken van hen drie(n) sijn recht opt/
voirs(creven) ghelt dan te volgen(e) soe dat behoren sal cor(am) roelofs/
hoeve(n) burg(imagistris) et aliis de pleno (con)silio martii vi[ta]
Contributorskristiaan magnus , Chris Picard
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-04-25 by kristiaan magnus