SAL8136, Act: R°121b.1 (169 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°121b.1  
Act

Transcription

2020-08-21 by myriam bols
(...) va(n)der molen sone wouters en(de) katherine stofs zijns huysvro(uw)[e] wouter va(n)der (...)/
(...) jaspaers en(de) henrick stofs vader des vors(creven) katherine(n) stofs altesamen wonende? (...)/
(...pr)ochie van hoolaer sullen beki(n)nen [indivisim] meester he(n)ricke moens pries(er) so(ne...)/
(...) meeus een rinte van xxiii st(uvers) tsjairs erffelijck ter quita(n)cien met (...)/
(...) xxiiii st(uvers) gerekent voir dat(um) van desen voir elke croene gerekent all(...)/
(...) dach va(n) en(de) [oick] metter voller ri(n)ten van een(en) jaire vallen(de) alle jaire op (...)/
(...) bel ..ne wesen(de) vrij van alle bed(rog)? en(de) impositien voirts (...)/
(...) nae der stadt rechts (et)c(etera)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator