SAL8136, Act: R°191.1 (270 of 414)
Search Act
previous | next
Act R°191.1  
Act
Date: 1467-02-25

Transcription

2020-06-28 by myriam bols
It(em) ghijsbrecht vand(er) h(er)straten nu t(er) tijt wyn joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] van mosmale/
weduwe werneers wile(n) van lonchamps heeft geloeft janne van/
wynxele ende joffrouwe m(ar)grieten vand(er) balct sijnre huysvrouwen/
van nu voertaen alle jare opden xv[te(n)] dach d(er) maent van octobri te/
betalene en(de) te loven(e) te leve(re)n inden wissel [q(uolibet) ass(ecutu)m] alsulker xv lewen lijftochte(n)/
ten live der vors(creven) gehuysschen en(de) des lesten leven(de) van hen beiden die sij/
jarlix heeft hebben en(de) houden(de) sijn aen en(de) op x boend(er) lants d(er) selv(er)/
joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] toebehoe(re)nde gelegen toplinthre aende h(er)strate tusscen/
die gemeinvroente van ned(er)linthre in deen zijde en(de) die gemein/
strate gaen(de) van thiene(n) te ned(er)linthe(r) wert aen dander zijde/
welke vors(creven) goede de vorg(enoemde) ghijsbrecht met meer and(ere)n goede(n)/
van half m(er)the naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii jare(n) vander selv(er)/
joffr(ouwe) kat(li)[ne(n)] in pechtinge(n) en(de) huere(n)gen genome(n) heeft berghe/
vynck fe(bruarii) xxv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator