SAL8136, Act: R°259.1 (389 of 417)
Search Act
previous | next
Act R°259.1  
Act
Date: 1467-06-05

Transcription

2020-08-15 by myriam bols
Cum hac condicione hoewel de voirs(creven) thielman dobbel brieve(n)/
heeft elken spreken(de) van v(½) rijd(er)s erfl(ic) soe es vurw(er)de dat de/
voirs(creven) schulde(re)n eens des jairs ghestaen sullen met v(½) rijd(er)s te/
bet(alen) mair sal hem de selve tielma(n) moghen behulpe(n) met welke(n)/
brieve(n) hem dat sal ghelieve(n) behoud(elic) dat hij h(ier) mede egeen/
pande eysschen en sal moghen het en wa(r)e dat hij ghebreck vonde/
ind(er) yerst(er) guedinghe(n) ende vestich(eit) voirs(creven) oft dat de voirscr(even)/
onderpande voir de voirs(creven) erfl(icken) rente van v(½) rijd(er)s in toecomen(de)/
tijden nae der stad recht niet zeker ghenoech en wa(r)en cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator