SAL8136, Act: V°226.2 (338 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°226.2  
Act
Date: 1467-04-21

Transcription

2020-07-27 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) jan nijs jacop roelofs jan rix en(de) pet(er) heyme in/
p(rese)nc(ia) hebben ghekint en(de) gelijt dat sij de pe(n)ninghe vand(er) vors(creven) lijft(ochten)/
ghecome(n) te ghelijke ghehave(n) en(de) ontfanghe(n) hebben ende hebben/
voirs(creven) gelooft deen den ande(re)n bij alsoe dat enich van hen voirder dan/
voir dat sij jairlix ten behoirlijken tijden de selve lijfpen(sien) te ghelijke/
ghelde(n) en(de) betalen sulle(n) En(de) oft e(n)nich van hen dair voe(r) voird(er)/
ghelast oft ghepraempt wordde dan voe(r) een vierendeel der selve(r)/
het wa(r)e voir de jairlijke betalinge voir de p(ri)ncipael pe(n)ninge/
oft bewijsenisse der selv(er) dat sij elck den ande(re)n dair aff instae(n)/
zulle(n) en(de) ontheffen met alle coste en(de) co(m)me(r) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator