SAL8136, Act: V°228.2 (343 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°228.2  
Act
Date: 1467-04-22

Transcription

2020-07-27 by myriam bols
Nae dien dat jan peet(er)s ingeseten poerte(r) van des(er) stat t(er) eenre/
zijden en(de) de besitte(re)n sdorps van langdorp in dande(r) zijde come(n)/
sijn voe(r) den rade vander stat ald(aer) de vors(creven) jan peet(er)s opdede/
seggen(de) dat sijn goede tot langdorp gelegen hem toebehoe(re)nde/
bij hem v(er)cregen mach hebben hog(er) inder beden worden gestelt en(de)/
getaxeert dan nae den loep van desen jare sculdich is te gesciedene/
nae der instruxie(n) Te wetene d(aer) hij gestaen soude met xv grote/
voir ii holl(ansche) gul(denen) soe es hem d(aer) voe(r) vele meer getaxeert/
en(de) oic van hem gehave(n) des hij e(m)mer meynde [dat] nae recht niet/
en behoerde aengesien dat hij voe(r) dovergeve(n) vand(er) beden/
en(de) lange te vore(n) alhier ingeseten poerte(r) was van des(er) stat/
bege(re)nde te mogen gestane gelijc ande(re) ingesetene vanden goeden/
steden en(de) bege(re)nde restitucie vanden bedesitte(re)n van des sij meer/
gehave(n) hebben Soe es get(er)mineert dat de vors(creven) jan peet(er)s gestaen/
sall te betalene (½) cromstert voir elken holl(ansche) gul(dene) en(de) va(n) alsoe/
vele hollan(sche) gul(denen) alsmen bevi(n)de(n) sal de vors(creven) goede bove(n) alle co(m)me(r)/
weert sijnde Actu(m) in pleno (con)silio en(de) dat de besitte(re)n hem/
restitucie sulle(n) doen van des sij dae(re)n bove(n) meer gehave(n) hebbe(n)/
Actu(m) in pleno (con)silio april(is) xxii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator