SAL8136, Act: V°270.3 (405 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°270.3  
Act
Date: 1467-06-18

Transcription

2020-08-17 by myriam bols
It(em) lodewijc pynnoc nu t(er) tijt meye(r) te loeven(e) joffrouwe beatrijs/
uuten lyemi(n)ghen sijn medegesellinne en(de) woute(r) vanden tymple/
in p(rese)nc(ia) hebben gekint en(de) gelijt dat sij van lod(ewijcke) uut(er) helicht/
in afslaghe vanden coepe [vanden winhove] des vors(creven) lod(ewijx) pynnoc met allen/
sinen toebehoerte(n) te winxele en(de) [te tieldonc en(de) elswair] d(aer) omtrent geleg(en) dwelc de/
vors(creven) lod(ewijck) uut(er) helicht tege(n) den vors(creven) gehuysschen gecocht heeft/
ontf(angen) hebben ii[c] crone(n) te xxiiii stuv(er)s stuc gerekent/
gelovende den selve(n) lod(ewijcke) uut(er) helicht tot sijnre manissen vanden/
vors(creven) winhove met allen sine(n) toebehoerte(n) nae inhout der come/
scap vestich(eit) en(de) gued(inge) te doene voir den hof soe dat behoert/
en(de) vanden vors(creven) ii[c] crone(n) den selve(n) lod(ewijcke) inne te stane en(de)/
warant te sijne p(ri)mi duo cor(am) neus(nijdere) hoeve(n) junii xviii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator