SAL8136, Act: V°8.1 (8 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°8.1  
Act
Date: 1466-07-07

Transcription

2020-08-24 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat arnt va(n) meerbeke na(tur)lec wonen(de) [te] wijchmale/
jan bone sone jans bone wonen(de) te rotselair en(de) jan bone de jonghe des/
vors(creven) jans sone wonen(de) inde p(ro)chie va(n) herent in p(rese)ncien der scepen(en) va(n) loven(en)/
gestae(n) hebbe(n) genome(n) en(de) bekint dat sij genome(n) hebbe(n) vande(n) he(re)n/
vijsdeken(en) en(de) cap(it)le der kerke(n) va(n) sijnte peet(er)s te loven(en) de groete core(n)/
thiende te wiltsele te binswijc en(de) d(air) omtre(n)t bove(n) en(de) benede(n) gelege(n)/
inde p(ro)chie va(n) wiltsele Te houden(e) en(de) te hebben(e) va(n) sint jansmisse/
naestcomen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) sesse jare(n) lang due(re)nde vervolgen(de) elx/
jaers dae(re)n binnen voe(r) en(de) o(m)me tweentsestich mudde(n) rogs tweentsestich/
mudde(n) g(er)sten en(de) tweentsestich mudde(n) rox [even(en)] elx greyns goets en(de)/
paiabel der mate(n) va(n) loven(en) met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereit/
alsulken greyn als jairlix vand(er) vors(creven) thienden come(n) sal inde schue(r)/
tsint andriesmisse apostels te betale(n) en(de) te leve loeven te leve(re)n/
den voirs(creven) he(re)n nae inhout hue(re)r divisien alle jare den vors(creven) t(er)mijn/
due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout En(de) es vurw(er)de/
waert dat enighe tampeest oft oirloghe quame datmen hen die/
scade d(air) af comen(de) afslaen sal geluc ande(re) he(re)n en(de) p(re)late(n) bove(n) ende/
benede(n) doen sulle(n) En(de) alledese vuerw(er)d(en) hebbe(n) gheloeft de vors(creven)/
thiendene(re)nden [den] vors(creven) he(re)n vast gestedich en(de) va(n) weerde(n) te houde(n)/
en(de) d(air) af te voldoene talle(n) tijde(n) en(de) t(er)mijne(n) alst behoire(n) sall en(de)/
telke(n) t(er)mijne als v(er)volg(er)h v(er)volghde schout cor(am) roelofs berghe/
julii vii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator