SAL8136, Act: V°85.1 (126 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°85.1  
Act
Date: 1466-11-10

Transcription

2020-04-20 by myriam bols
It(em) jan j le(m)mens gehete(n) d(er) goed(er) lisen sone wile(n) lambrechts jan/
alaerts sone wile(n) jans jan va(n) opstalle sone wile(n) wout(er)s claes/
bijlkens sone wile(n) joes jan gorijs sone wile(n) hubrechts jan valke(n)/
borch sone wout(er)s valke(n)borch alle va(n) bethekem en(de) jan loenijse sone/
wile(n) jans wonen(de) inde p(ro)chie va(n) werchte(r) in p(rese)nc(ia) hebbe(n) genome(n)/
en(de) bekint dat sij genome(n) hebbe(n) van engelbrechte vande(n) berghe/
rintm(eeste)r scloest(er)s va(n) sinte g(er)trud(en) te loven(e) inde(n) name en(de) va(n) wege(n)/
desselfs cloest(er)s die groete thiende va(n) betheke(m) met hue(re)n toebeh(oirten)/
geheten douwe thiende den vors(creven) cloeste(r) toebehoe(re)nde gelege(n) inde/
p(ro)chie va(n) betheke(m) Te houden en(de) te hebben va(n) half m(er)the naest/
comen(de) eene(n) t(er)mijn va(n) iii jare(n) lang due(re)nde deen nae dand(er)/
sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbynne(n) op alle vurw(er)d(en)/
pointe(n) en(de) (con)dicie(n) gelijc de selve thiende h(ier) voermaels va(n) oude(n)/
tijde(n) uutgegeve(n) es geweest En(de) voirt elx jaers voe(r) en(de) o(m)me/
lxxxviii mudde(n) rox xiiii mudde(n) have(re)n xiiii mudde(n) even(en) elx greyns/
goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) met vede(re)n wel bereit d(er) mate(n)/
va(n) arschot xxvi hollan(sche) gul(denen) stuc te xvi stuv(er)s gerekent iiii/
voed(er) hoys en(de) xii mandele(n) stroes xvi scoeve in elc ma(n)dele/
gerekent te betale(n) te wete(n) de vors(creven) xxvi hollan(sche) gul(denen) s(in)[te]/
m(er)tensmisse inde(n) wynt(er) en(de) tvors(creven) greyn s(in)[te] andriesmisse apostels/
vallen(de) en(de) ombegrepen te liechtmisse d(aer) nae volgen(de)/
te bet(alen) en(de) tarschot opdes vors(creven) goidshuys spik(er) ald(aer) te leve(re)n/
ten tijde(n) en(de) plaetsen alsoe me(n) die va(n) ouden tijde(n) betaelt en(de)/
gelev(er)t heeft den vors(creven) goidshuyse oft hue(re)n rintm(eeste)r bij tijden/
sijnde alle ja(r)e den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(uolibet) ass(ecutu)[m] cor(am) meld(er)t/
vync no(vembris) x
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bymyriam bols
Last update: 2018-08-13 by The Administrator