SAL8137, Act: R°206.2 (316 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°206.2  
Act
Date: 1468-05-06

Transcription

2020-04-24 by Jef Willemsens
It(em) weyn ramp(ar)t die beclaeght heeft henricke stercx voir/
de su(m)me van xx rijd(er)s d(aer) af den dach van rechte diende op/
m(or)ghen hebben den selve(n) dach uutghestelt en(de) v(er)lingt tot/
van m(or)ghen ov(er) xiiii naichte(n) o(m)me alsdan mett(er) selv(er) clachte(n)/
voorts te vae(re)ne in alle alsulk(er) manie(re)n oft dan den yerste(n)/
dach wae(re) van rechte dienen(de) opde clachte vors(creven) cor(am) tymple/
ouderogge maii vi videl(ice)t die vener(is)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator