SAL8137, Act: V°115.1 (181 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°115.1  
Act
Date: 1468-01-15

Transcription

2020-02-05 by Jef Willemsens
It(em) nae dien dat in rechte comen sijn voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
augustijn vander phalisen ten selven rechte over hebbende eene(n) scepen(en)/
brief gedateert int jair m iiii[c] xlv xv daghe in februario d(aer)/
mede henric vand(er) phalisen wonen(de) in sinte qui(n)tens strate jan vand(er) pha/
lisen sijn brued(er) ende jan de clerck plattijnmake(r) verbonden wae(re)n aen/
lijsbetthen docht(er) reyneers wilen van lewe en(de) arnde va(n) meerbeke hue(re)n/
na(tur)like(n) sone die sij hadde va(n) arnde va(n) meerbeke in eene(n) gulden(en) rijd(er)/
lijfpens(ien) opden xv[te(n)] dach va(n) februario te betalen o(m)me mette(n) selve(n)/
ov(er)gevene te vervolgene aen ja(n)ne de clerc en(de) sijn goede de helicht/
vand(er) selv(er) lijftochte(n) in deen zijde en(de) de vors(creven) jan de clerc in dande(re)/
Aldaer de vors(creven) augustijn v(er)sochte ov(er) ja(n)ne de clerc sijn brieve voldae(n)/
te wordene Ende d(aer) op jan de clerc dede seggen dat jan vand(er) phalise(n)/
sijn mede borghen vand(er) vors(creven) lijftochte(n) geleit is geweest totte(n) goeden/
henrix vand(er) phalisen sijns brued(er)s die p(ri)ncipael sculde(re) is vander/
vors(creven) lijfpens(ien) en(de) dat de selve jan met dien beleide sijns brued(er)s/
goede aenveert heeft en(de) d(aer) nae tusschen hen een rekeni(n)ge gesciet/
is inder welk(er) de selve jan gerekent heeft den vors(creven) rijd(er) lijfpe(n)s(ien)/
tot hemwert en(de) vanden goeden des vors(creven) sijns brued(er)s als voe(r) betaelt/
Bieden(de) dat te thoenen en(de) nae thoenisse d(aer) af gehoert sijnde/
en(de) de sake van dien biden he(re)n scepen(en) ind(er) stat hande(n) geweest sijnde/
soe es ierst alle bescheit en(de) thoenisse aengehoert get(er)mineert/
dat de vors(creven) jan de clerck vanden vors(creven) scepen(en) brieve ongehoude(n)/
sal sijn cor(am) lye(mingh)[en] hoeve(n) burg(imagistr)[is] (et) aliis in pleno (con)silio ja(nua)[rii]/
xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator