SAL8137, Act: V°184.1 (286 of 397)
Search Act
previous | next
Act V°184.1  
Act
Date: 1468-04-02
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-03 by Jef Willemsens
It(em) voort es veraccordeert dat woute(r) vanden tymple jan ouderogghe/
nu t(er)tijt scepen(en) te loven(e) ende vrancke pynnoc na(tur)lick wonen(de) inden/
heilighegheest den voirs(creven) lodewijken uuter helicht ghelove(n) sullen die/
gheluften hier nae volghen(de)/
Primo lodewijck pynnoc pynnoc meye(r) te loven(e) (et)c(etera) woute(r) vande(n)/
tymple jan ouderogghe ende vrancke pynnock voirs(creven) in p(rese)nc(ia)/
hebben ghelooft indivisim lodewijken uut(er) helicht dat sij den selven/
lodewijke tusschen nu en(de) beloken(en) paesschen naest c(omende) gheve(n) ende/
betalen zulle(n) alsulke xx rinssche gulden(en) erfl(iker) renten als lodewijcke(n)/
uut(er) helicht voirs(creven) vielen ende verschen in augusto lelst leden in/
welke erfrente(n) van xx guld(en) rinssche de voirs(creven) lodewijck pynnoc/
met sine(n) borghe(n) aen den voirs(creven) lodewijke uut(er) helicht met scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) verobligeert ende v(er)bonde(n) es Et p(rim)[(us)] cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer