SAL8137, Act: V°250.2 (393 of 396)
Search Act
previous | next
Act V°250.2  
Act
Date: 1468-06-23

Transcription

2020-06-10 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) jan va(n) kesselle en(de) yde van valkenborch sijn wijff ende/
peet(er) van valkenborch in p(rese)nc(ia) hebben gekint en(de) gelijt dat sij alsulke(n)/
quijtsceldinghe(n) en(de) guedinge(n) als m(ar)griete sjoeden gedaen heeft vanden/
goeden vors(creven) als va(n) hue(re)r tocht en(de) alle(n) rechte dat sij d(aer) aen heeft oft/
huer d(aer) inne toebehoert in enig(er) manie(re)n ontfange(n) en(de) geaccepteert/
hebben tot behoef van hen selve(n) en(de) tot behoef m(ar)grieten vanden/
berghe docht(er) jans vanden berghe en(de) wijlen m(ar)grieten va(n) valke(n)borch/
zijns wijfs sust(er) d(er) vors(creven) yden en(de) peet(er)s in alsulk(er) formen en(de) manie(re)n/
dat die selve m(ar)griete inden vors(creven) goede en(de) rinten in gelijken/
deele met hen deilen ende gericht sal sijn niet wederstaen(de) dien dat/
de moed(er) d(er) selv(er) m(ar)grieten vanden berghe nu aflivich is en(de) dat mids/
dien de vors(creven) jan van kesselle met yden sine(n) wijve en(de) die/
vors(creven) peet(er) oft huer erfgename(n) meyne(n) soude moge(n) dat de selve/
m(ar)griete vanden b(er)ghe in dese goede niet gericht sijn en soude/
geloven(de) de vors(creven) jan van kesselle yde sijn wijff en(de) peeter/
vors(creven) der selver m(ar)grieten vanden berghe vanden derdendeele/
der vors(creven) goeden alt(oes) genoech te doene siquid min(us) (et)c(etera) Salvo t(antu)m/
si d(i)c(t)a m(ar)g(are)[ta] vanden b(er)ghe sine p(ro)le l(egi)tima p[ost] se r(e)linq(uen)d(a) decess(eri)t/
q(uod) tu(n)c porcio sua om(n)i(um) bonor(um) p(re)d(i)c(t)or(um) cede(re) d(ebe)t in d(i)c(t)os yda(m) et petru(m)/
aut eoru(n)d(em) yda(m) (et) petru(m) l(egi)tima(m) p(ro)le(m) seu p(ro)les vel in eoru(n)d(em) he(re)des/
(et) succ(essores) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator