SAL8138, Act: R°203.3 (329 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°203.3  
Act
Date: 1469-03-23

Transcription

2022-11-16 by Christine Vanthillo
It(em) mits den vercoope vanden mudde corens lijftochte(n) voirs(creven) dair af de/
voirs(creven) reyne(r) vanden hovelde de pe(n)ninghe(n) ontfanghen heeft uute(n) hande(n)/
van sijnre moeder voirs(creven) heeft de selve reyne(r) bekent dat hem inde(n) name/
van hem selve(n) en(de) als momboir machtelde(n) vanden hovelde sijnre docht(er) in/
sijne(n) broode sijnde der welk(er) hij in desen op hem ghenome(n) heeft en(de) gelooft/
te v(er)vane Dair mede volcomelijken en(de) wale en(de) gecontenteert es deen/
mudde corens lijft(ochten) als vanden iiii mudde(n) corens lijft(ochten) staen(de) ten live der/
voirs(creven) machtelde(n) sijnre docht(er) vallen(de) jairlix half te kersmisse en(de) halff te/
sinte jansmisse in welke lijftochte van iiii mudde(n) corens de voirs(creven) joffr(ouwe)/
lijsbeth sijn moeder verobligeert steet gelijck den scepen(en) brief d(air) op gem(aec)t octob(ris) ultima a(n)no lv[tich] volcomelick beg(ri)pt en(de) uutwijst der selv(er) joffr(ouwe)/
lijsbette(n) vanden selve(n) eene(n) mudde lijftochte(n) voirs(creven) volcomelijken quiteren(de)/
P(ro)mitten(s) nullat(enu)s alloqui cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator