SAL8138, Act: R°94.1-V°94.1 (136 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°94.1-V°94.1  
Act
Date: 1468-12-07

Transcription

2021-01-06 by Christine van Thillo
It(em) jan vand(er) varent sone roelofs wilen van(er) varent heeft op-/
gedraghen met rechten vertienissen een gedeelte vande(n) geleeghe/
dat wilen toebehoerde den vors(creven) roelove sine(n) vad(er) gelegen opde(n)/
blauwe(n)putte tussche(n) de goede pauwels de pape opde zijde ten/
baenhoevel wert aen deen zijde en(de) tstreetke(n) ald(aer) te loeve(n) wert /
aen dander zijde te wete(n) den hof gelege(n) tussche(n) tvors(creven) streetke(n)/
en(de) den doerganc gaende vand(er) poerten vanden hove t(er) groeter/
schue(re)n wert tsamen mett(er) selv(er) poerten/
en(de) doirga(n)ge en(de) met eene(n) gedeelte vand(er) schue(re)n en(de) mette(n) hove d(aer)acht(er) streckende ind(er)/
breidden ten goeden wert aen m(ar)griete(n) vand(er) vare(n)t sust(er) des vors(creven)/
jans also breet als tselve gedeelte vand(er) schue(re)n is te weten den/
derschvloer mett(er) zijden vand(er) schue(re)n gelege(n) te love(n)wert en(de) oic/
mett(en) cleind(er) schue(re)n op tselve gedeelte vande(n) hove staen(de) benede(n)/
aende(n) steenwech gelijk(er)wijs de vors(creven) goede die de vors(creven) jan vand(er)/
varent opgedrage(n) heeft den selve(n) ja(n)ne tegen henricke en(de) m(ar)griete(n)/
vand(er) varent sine(n) brued(er) en(de) suste(r) en(de) tegen henricke vande(n) putte/
en(de) lijsbetthe(n) vand(er) varent sine(n) wijve symone de scep(er)e en(de) en(de) kat(lij)[ne(n)]/
vand(er) varent sine(n) wijve in deilinge(n) gevalle(n) sijn gelijc den scepen(en)/
brief op de selve deilinghe gemaect int jair ons he(re)n m iiii[c]/
en(de) lxviii xiii dage in octobri volcomelic uutwijst en(de) beg(ri)pt/
Den voirs(creven) ja(n)ne vand(er) varent d(aer) uut met rechte gedaen en(de) te/
male gewijst bij ordene(n) va(n) rechte soe es daer inne gegoet/
en(de) gevesticht ten erflike(n) rechte henric vanden putte vorscr(even)/
bij manisse en(de) orlove tshe(re)n vande(n) gronde en(de) wijsdo(m)me d(er) scepen(en)/
van loevene Op sulke vurwerde(n) en(de) c(on)dicien tewige(n) dagen ond(er)houden/
te worde(n) gelijc die selve vurw(er)d(en) en(de) c(on)dicie(n) ind(er) voirs(creven) deilinge(n)/
tussce(n) den vors(creven) ja(n)ne vand(er) vare(n)t t(er) eenre en(de) d(er) vors(creven) m(ar)grieten/
vand(er) varent sijnre suster t(er) ande(re) zijde(n) volcomelic begrepe(n) staen/
en(de) oft den vors(creven) henricke vande(n) putte in tgene des vors(creven) es/
yet te nauwe gesciet wae(re) dat heeft de vors(creven) jan vand(er)
//
varent hem geloeft tot sijnre manisse(n) te voldoene en(de) de vors(creven)/
goede op tweelff stuv(er)s en(de) op terdel va(n) eene(n) stuve(r) d(er) mu(n)ten ons/
gened(ichs) he(re)n ts(er)togen va(n) burg(oing)[ne(n)] en(de) va(n) brabant goet en(de) ginge/
oft die weerde d(aer) af erflic chijs alse op alle lasten letselen/
co(m)me(re)n en(de) calaengien voertaen te warande(re)n alsoe dat de(n) selve(n)/
henricke vande(n) putte voir hem sine(n) erve(n) en(de) naecomelingen/
vast en(de) zeke(r) sijn moge tot ewigen daghen cor(am) g(odefrido)/
roelofs most dec(embris) vii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator