SAL8138, Act: V°66.2 (98 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°66.2  
Act
Date: 1468-10-17

Transcription

2020-07-19 by Christine van Thillo
It(em) jan leemans geheeten tymmermans wonen(de) te nuwerode heeft genome(n)/
ende bekent dat hij ghenomen heeft vanden rintmeest(er) tsh(er)togen van/
bourg(oig)[ne(n)] ende van brabant (et)c(etera) de warande beyde vanden conijne(n) en(de) tpa[r]triseren vanden velthoende(re)n al o(m)me ind(er) h(er)licheit van wesemale/
met allen hue(re)n toebehoirte(n) ende rechte(n) den voirs(creven) h(er)toghe va(n) bourg(oign)[e(n)] en(de) van brabant toebehoren(de) te houden(e) te hebben(e) ende te ghebruyken(e)/
van sinte remeysmisse lestleden eene(n) t(er)mijn van neghen jaren lanck/
due(re)nde deen nae dande(r) zonder myddel volghen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n)/
de voirs(creven) warande vanden conijne(n) ten yersten jaire voir vijff rijd(er)s ende/
drie cort rijd(er)s ende die ande(re) vervolgen(de) jairen elcx jairs om vi rijd(er)s/
te xxvi st(uvers)/
tstuck ende tpaertriseren vanden velthoende(re)n elcx jairs/
voe(r) en(de) o(m)me eene(n) rijde(r) oic te xxvi st(uvers) den rijd(er) gerekent alle jaire/
deen helicht d(aer) af opden yersten dach van meerte ende dand(er) helicht/
opden yersten dach van septemb(er) [te bet(alen)] den voirs(creven) rintmeest(er) oft mathijse/
bastijns wonen(de) te wesemale voirs(creven) aut alt(er)i te betalen(e) alle jaire/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Ende heeft ghelooft de/
voird(creven) jan leemans in desen te onderhouden(e) ende te voldoene alle/
pointen condicie(n) ende vurweerden die ghemaect sijn opdie manie(re)/
vanden uutgheven(e) der waranden voirs(creven) ende h(ier) voe(r) sijn borghen/
des voirs(creven) jans leemans als pr(in)cipael schulde(re)n indivisim goort/
pasteels zond wijlen jans ende jan van wynghe zone wijlen/
wout(er)s beyde van nuwerode voirs(creven) et p(rim)[(us)] cor(am) meld(er)t most/
octob(ris) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator