SAL8138, Act: V°96.2-R°97.1 (140 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°96.2-R°97.1  
Act
Date: 1468-12-07

Transcription

2021-01-06 by Christine Vanthillo
Item de vors(creven) m(ar)griete meys wed(uw)[e] des vors(creven) wile(n) jans de spre(n)g(er)/
in pr(ese)n(cien) heeft geloeft den vors(creven) ja(n)ne vand(er) varent en(de) de/
vors(creven) sijn goede co(m)m(er)loes en(de) scad(eloes) te houdene en(de) tontlastene/
va(n) alsulke(n) x rins gul(den) alse de vors(creven) wile(n) jan de spreng(er) huer/
man in sine(n) testa(men)[te] sijnre moed(er) bekint heeft va(n) geleende(n)/
gelde sculd(ich) te sijne en(de) t(er) vesticheit van dese(n) heeft geloeft de/
de selve wed(uw)[e] en(de) roelof va(n) erpe cled(er)mak(er) ind(ivisim) de(n) vors(creven) ja(n)ne/
vand(er) varent bi(n)nen eenre maent naestc(omende) ond(er) scepen(en) van lov(en)/
te bringene x rins gul(den) o(m)me ald(aer) te blive(n) en(de) de(n) vors(creven) ja(n)ne/
vand(er) vare(n)t d(aer) mede sijn vors(creven) goede ontlast te wordene vande(n)/

//
testa(men)[te] vors(creven) behoudelic oftmen bij c(on)sultiere(n) va(n) meest(er)s va(n)/
rechte bevinde dat derflich(eit) vanden huse vors(creven) metten legate/
vande(n) x rins gul(den) vors(creven) niet belast en wae(re) m(air) alleene/
de haeflike goede dat dan de vors(creven) wed(uw)[e] de vors(creven) x rins/
gul(den) te huerw(er)t moge(n) trecke(n) It(em) al bevontme(n) dat/
derflich(eit) met desen legate belast wae(r) soe sal de selve/
wed(uw)[e] de vors(creven) x rins gul(den) op goede loflike borchtochte/
te huerwert mogen trecken en(de) die borge sal d(aer) vore/
gehoude(n) sijn tott(er) wile(n) toe dat sij behoirlike quitan(cien) bri(n)ge(n)/
sal van jehe(n)neken spreng(er)s na(tur)like docht(er) jans wile(n) de sprenge(re)/
vors(creven) dwelk jehe(n)neken de vors(creven) x rins gul(den) bij lijsbette(n)/
moed(er) des vors(creven) wile(n) jans de sprenge(re) voirt met testa(men)[te] in/
aelmoesen gelate(n) soude(n) sijn et p(ri)ma cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator