SAL8140, Act: R°4.1 (3 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°4.1  
Act
Date: 1470-06-27

Transcription

2019-09-16 by Dominique Van Daele
It(em) nae dien dat alsulke iiii rijd(er)s erf(like) renten die stonden t(er) quijtinghe(n) en(de)/
die wout(er) janssone in vollen stoele v(er)crege(n) hadde opde goide te rillair geheete(n)/
die goide(n) te leefdale bijden capellane(n) van sinte pet(er)s te loven(en) possesseu(re)n vande(n)/
voirg(eruerde) goiden inden weduwen stoele des voirs(creven) wout(er)s afgequeten sijn en(de) de/
pe(n)ninghe vandien gedragen(de) t(er) su(m)men van lxxii rijd(er)s gesedt sijn alh(ier) opden/
wissel tot behoef vanden gene(n) die d(aer) inne gericht sijn soe sijn d(aer) nae op heden/
come(n) voir den rade vand(er) stad meest(er) jan janssone zone des voirs(creven) wout(er)s inden/
name van hem selve(n) qui(n)ten(en) en(de) claese sine(n) bruede(re)n joese colve en(de) m(ar)griete(n) janssone/
sijns wijfs ende henr(ic) [vacat] en(de) geertruyt janssone sijns/
wijfs in deen zijde ende jan van bosberghe als man en(de) momboir lijsbette(n) janssone/
zust(er) der voirg(enoemde) gebruede(re)n en(de) zuste(re)n in dand(er) Beghe(re)nde en(de) v(er)sueken(de) de voirg(enoemde)/
meest(er) jan voir hem en de sine(n) medebruede(re)n ende suste(re)n voirs(creven) datme(n) de voirscr(even)/
lxxii rijd(er)s trecken soude vanden wissele ende die beke(re)n inde schult des voirs(creven) wout(er)s /
hue(re)r liede vad(er)s besundert aen de zuste(re)n inden haghe xviii rijd(er)s dair ave/
en(de) aen die joffr(ouwe) van potsuysb(er)ghe inde afquiti(n)ge van drie rijd(er)s lijft(ocht) ende/
aen henricke vanden hoghenhuys int afleggen van ii rinssche gul(den) voirs(creven) lijft(ocht)/
aengesien en(de) gem(er)ct dat die schulde(n) gemaect sijn gheweest in vollen stoele/
des voirs(creven) wout(er)s Dair op de voirs(creven) jan van bosberghe inden name sijnre/
huysvr(ouwe) vorg(enoemt) v(er)sochte datme(n) de pe(n)ninghe aengesien dat die quiti(n)ghe/
gheschiet es inden wed(uw)e(n)stoele des voirs(creven) wout(er)s weder o(m)me aenlegge(n) soude in/
ghelijken rinten tot behoef eenyegelijx rechte en(de) int(er)est Soe es get(er)mineert/
bij consente en(de) ov(er)gheven(e) des voirs(creven) meest(er) jans ende sijn medeplichte(re)n datme(n) vande(n)/
voirg(eruerde) gelde trecken sal xii rijd(er)s inde die wed(er)o(m)me aenleggen en(de) bekee(re)n in/
gelijken rinten alse voir tgedeelte des voirs(creven) jans van bosberghe en(de) sijns wijfs/
d(aer) af den selve(n) janne derflicheit sal toebehoe(re)n Behoud(elijc) den voirs(creven) woute(re)n/
sijn tocht inde rente(n) die dan mede ghecocht sullen wordde(n) ende behoud(en)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator