SAL8140, Act: R°40.1 (62 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°40.1  
Act
Date: 1470-08-01

Transcription

2020-01-25 by Dominique Van Daele
It(em) van alsulken gheschille als opv(er)staen ende v(er)resen es tusschen willem(me)/
die beye(re) arnde hoevaerts ende janne cloet als momboe(re)n lijsbette(n) kathline(n)/
ende yveten gheheete(n) tielens huer huysvrouwen in deen zijde ende goessene/
vanden veere als momboe(re)n machtelden vanden hove sijnre huysvrouwen in/
dande(re) zijde alse van allen den goeden have ende erve ghebleve(n) nae de doot/
henricx wijlen die gouwe(re) in welke goede eenyegelijck vanden voirs(creven) p(ar)tijen/
meynde ghericht te zijne Sijn de voirs(creven) p(ar)tijen op heden come(n) voir scep(enen)/
van loven(e) ende hebben hen dair af ende in des dair aen cleeft ges(u)bmitteert/
ende verbonden in segge(re)n ende vrientlick yffene(re)n Te weten(e) de voirscr(even)/
willem arnt ende jan in hughen van udekem lieuten(ant) smeyers van/
loven(e) ende in lodewijke baerts ende de voirs(creven) goessen in goessene/
tybe burg(er)meest(er) van loven(e) ende in meest(er) janne lobbe in alsulker/
vueghen ende manie(re)n dat de voirs(creven) segghe(re)n van elker p(ar)tijen/
bescheyde metten thonisse aenghehoert gheinformeert sijnde huer/
eendrechtighe uutsprake dair af doen ende p(ro)nu(n)cie(re)n zullen tusschen/
dit ende loven(e) kermisse naestcomen(de) p(ro)mitten(tes) rat(um) cor(am) vos wynghe/
augusti p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator