SAL8140, Act: R°61.4 (110 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°61.4  
Act
Date: 1470-09-09

Transcription

2020-03-17 by Dominique Van Daele
It(em) gabriel tryapain in deen zijde ende adrianus petei bedel (et)c(etera) in/
dande(re) hebben dach van rechte ghenome(n) o(m)me rechts te pleghen voir meye(r)/
ende scepen(en) van loven(e) van in dijsdaghe naestcomen(de) in xiiii daghen te/
mistijde alse vand(er) questien aengaen(de) zeke(re) goede(n) gheleghen te haeght/
dair op de vors(creven) gabriel jairlix heffende es met scepen(en) brieve(n) van lov(en)/
xx rins gul(den) lijft(ochten) Behoud(elijc) ende h(ier) inne bevurw(er)t dat de vruchten/
ende p(ro)fijten ende v(er)vallen vanden selve(n) goeden sullen blive(n) berusten(de) totten/
ynde vanden rechte cor(am) oppend(orp) wynghe sept(embris) ix videl(ice)t die do(min)ico
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator