SAL8140, Act: V°189.2-R°190.1 (317 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°189.2-R°190.1  
Act
Date: 1471-02-26

Transcription

2021-01-26 by Dominique Van Daele
It(em) roelof vanden houte in p(rese)nc(ia) heeft ghelooft alijten vanden/
trappen weduwe henricx wijlen die menghe(re) m(ar)grieten smeng(er)s/
huer docht(er) p(ri)[(us)] emancip(ata) henricke van loen ende katlijnen/
smenghers sine(n) wijve zust(er) der voirs(creven) m(ar)grieten en(de) elken besu(n)d(er)t/
Al eest alsoe dat sijn huys en(de) hoff gelege(n) inde groefstrate/
tussche(n) de goede goorts zeels ende de goede henricx capellaens/
dair inne de selve roelof onlancx leden voir scepen(en) van loven(e)/
bij lijsbetten spaeymans fredericke tuerincx katline(n) sine(n) wijve/
katline(n) tuerinx des voirs(creven) frederix docht(er) claese van zellair en(de)/
katline(n) sine(n) wijve ghegoeyt es tonderpande steet voir ond(er)/
halve(n) rijd(er) erfl(ick) die h(er) wille(m) edelhee(re) op tselve huys en(de)/
hof tande(re)n tijden ghecocht heeft bove(n) den co(m)mer dair op/
den selve(n) roelove de selve goede bijder voirs(creven) lijsbette(n) spayma(n)s/
en(de) den voirs(creven) hue(re)n medepleg(er)s ghewarandeert es Qat hij/
nochtants dien niet wed(er)staen(de) der selv(er) lijsbette(n) noch den/
selve(n) hue(re)n medepleg(er)s nocht egheene(n) van hen mids dien/
laste vanden selve(n) i(½) rijder erflijken mett(er) voirs(creven) sijner gelufte(n)/
van warandeerscape bynne(n) den t(er)mijn van iiii jaire(n) naestcomen(de)
//
niet pramen en sal Geloven(de) de voirs(creven) alijt m(ar)griete huer/
docht(er) henrick van loen en(de) katline sijn wijf indivisim voir hen/
hue(re)n oiren en(de) naecomelinge(n) den voirs(creven) roelove en(de) tvoirs(creven) sijn/
huys en(de) hoff vanden selve(n) i(½) rijd(er) erf(lijck) vors(creven) tot ewege(n) dagen/
schadeloes te houden(e) en(de) tontheffen(e) en(de) den selve(n) i(½) rijder bynne(n)/
den vier jairen voirs(creven) gheheelic en(de) al te lossen(e) en(de) af te quijten(e)/
Behoud(elijc) den voirs(creven) roelove ten ynde vanden vier jaire(n) voirscr(even)/
mett(er) voirs(creven) gelufte(n) van warandeerscape sijn recht en(de) actie/
opder voirs(creven) lijsbette(n) en(de) hue(re)n medepleg(er)s alsoe v(er)re de vors(creven)/
alijt m(ar)g(rie)te huer docht(er) henrick van loen en(de) ka(tli)[ne] sijn wijf/
in e(n)nighe gebreke wae(re)n van voldoene van tgene des sij/
voir gelooft hebben Gheloven(de) alnoch tot tghene des voirs(creven) steet/
de selve alijt vand(er) trappe(n) m(ar)g(rie)[te] huer docht(er) henricke van/
loen en(de) ka(teli)[ne] sijn wijf indivisim den voirs(creven) roelove dat/
sij alle maenden ond(er) scepen(en) van loven(e) bringe(n) sulle(n) eene(n) post(ulaet)/
gul(den) oft de weerde dair af tott(er) su(m)me(n) toe van xxviii(½) rijd(er)s o(m)me/
die v(er)w g v(er)gadert sijnde den voirs(creven) i(½) rijd(er) met vollen pachte/
afgeleet te wordde(n) soe dat behoe(re)n sal Innegaen(de) diest dierste/
betalinge van desen van heden ov(er) een maent naestc(omende) en(de) soe/
voort van maende(n) en(de) [te] maende(n) te v(er)volgen(de) cor(am) eisd(em) videl(ice)t die m(ar)t(is)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator