SAL8140, Act: V°191.1 (319 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°191.1  
Act
Date: 1471-02-28

Transcription

2021-01-28 by Dominique Van Daele
It(em) jan die leppere plattijnmake(r) in p(rese)nc(ia) heeft ghekint ende ghelijt/
inden name ende tot behoef jans den clerck platijnmak(er)s des jonghen/
alse van alsulken ond(er)halv(er) crone(n) lijft(ochten) die de voirs(creven) jan die clerck als/
p(ri)ncipael ende de voirs(creven) jan die leppere ende roeloff van gheele als borghe(n)/
desselfs jans schuldich sijn willem(me) den nyet ten live [vacat]/
[vacat]/
ghelijck de scepen(en) brieve(n) van loven(e) dair op ghemaect int jair xiiii[c]/
[vacat] dat volcomelijck uutwijsen en(de) beg(re)pen dat/
dat de voirs(creven) jan die leppere uut den handen des voirs(creven) jans die clerck deen/
vie(re)ndeel van den pe(n)ninghe(n) dair af ghecome(n) ghehaven ende ontfanghen/
heeft ende dat hij mits dien deen vie(re)ndeel vander voirs(creven) lijft(ochten) schuld(ich)/
es Gheloven(de) dair o(m)me de selve jan die leppe(re) den voirs(creven) ja(n)ne die/
clerck dat hij deen derdendeel vand(er) voirs(creven) lijft(ochten) jairlijx als die velt/
ende v(er)schijnt tot sine(n) laste ghelden ende betale(n) sal ende die assigne(re)n/
bewijsen ende aflegghen nae inhouden(e) vanden scepen(en) brieve(n) voirs(creven)/
d(aer) op ghemaect ende den voirs(creven) ja(n)ne den clerck vand(en) selve(n) derdendeele/
tewighen daghen schad(eloes) houden ende ontheffen metgad(er)s alle coste en(de)/
co(m)me(r) niet wed(er)staen(de) der gheluften van ontheffen(e) bijden voirs(creven) janne/
den leppe(re) clerck den voirs(creven) janne den leppe(re) inden scepen(en) brieve/
van loven(e) des voirs(creven) willems dair af gedaen Et t(antu)m cor(am) vos wynghe febr(uarii) ult(ima)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator