SAL8140, Act: V°95.3-R°96.1 (172 of 468)
Search Act
previous | next
Act V°95.3-R°96.1  
Act
Date: 1470-10-29

Transcription

2020-06-08 by Dominique Van Daele
It(em) es te weten(e) dat den vors(creven) boschs op hoghen v(er)cocht es d(aer) af dat
//
die hoghe(n)ne ende den slach metten wijne niet gerekent en/
sijn inde so(m)me voirs(creven) ende soe es vurw(er)de ende hebben ghelooft/
de voirs(creven) schuld(er)s ten uutgane van aprille naestc(omende) alst boschs/
ghemeten es die te betalen te weten(e) voir den slach opt boend(er)/
x stuv(er)s ende ii ghelten rinschs wijns voir elck ghelte iii st(uvers)/
en(de) desgelijcx opt boend(er) ii hogen(en) voir elc boend(er) hoghen x st(uvers)/
en(de) een ghelte wijns ten prijse als voe(r) behoud(elic) den selve(n)/
schuld(er)s hen hue(re)n rechte inde hogen(en) ende inden slach vors(creven) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator