SAL8142, Act: R°18.4-V°18.1 (23 of 811)
Search Act
previous | next
Act R°18.4-V°18.1  
Act
Date: 1473-07-08

Transcription

2019-09-03 by Véronique Bavin
It(em) ter meerd(er) vestigh(eit) den voirs(creven) enghelbrechte joffr(ouwen) marie(n) pynnox/
sijnre huysvrouwe(n) tot behoef van hen selve(n) en(de) tot behoef katlinen/
na(tur)like docht(er) desselfs engelbrechts en(de) h(ere)n jans vanden berghe soe/
sijn bij handen jans vander hulst vorst(er)s te loven(en) gesedt in handen/
een(en) gulden(en) halsbant ii gulden(en) ringhe met steenen en(de) een gulden/
ketenken met eene(n) gulden(en) cruyce ende eene(n) dyamant daer inne staen(de)/
wegen(de) te samen iiii(½) oncen ende eene(n) selve(re)n v(er)gulden(en) borstryem van/
witte zijden wegen(de) vi oncen vi yngelsche Tot dien eynde gebuerdet/
den selve(n) gehuyssche(n) katline(n) oft he(re)n ja(n)ne in toecomen(de) tijden ind(er) betalinge(n)/
vander voirs(creven) lijfrente(n) oft bewijssenisse der selv(er) e(n)nigh gebreck te hebben(e)/
soe sulle(n) sij oft yemant and(er)s van hue(re)n wegen trecht hebben(de) moegen/
sijn gebreck aende voirs(creven) juweele(n) v(er)halen en(de) die v(er)coepe(n) voer alsulke(n) prijs/
als e(n)nich goutsmet oft juwelier inder stad van loeven(en) sal willen voer ghenen/
en(de) daer mede gestaen sonder den voirs(creven) willem(me) vanden voirs(creven) juweelen meer/
oft voerder v(er)antw(er)den(de) rekeni(n)ge oft restitucie te doene in e(n)nig(en) manie(re)n/
ende oft daer ov(er) huer gebreck iet ov(er)scoete dat souden sij den voirs(creven)
//
willem(me) wederkee(re)n en(de) oft daer ghebrake dat soude(n) sij mette(n) voirs(creven) scep(enen)/
brieve moeghen verhalen behoud(elic) dat sij sulle(n) mogen procede(re)n/
met eene(n) vanden tween daer hen dat best gelieven sal en(de) oft/
de voirs(creven) pensionarijse and(er)ssins van hue(re)n lijftochte(n) dan met v(er)coepen(en)/
der selve(n) juweelen volcomelic v(er)nueght wordde(n) soe heeft de voirs(creven)/
engelbrecht geloeft den voirs(creven) willem(me) de voirs(creven) juweelen inden/
voirs(creven) ghewichte wed(er)o(m)me te leveren(e) hem dat versuecken(de) cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus