SAL8142, Act: R°229.1 (396 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°229.1  
Act
Date: 1474-01-15

Transcription

2020-09-13 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen/
lesen burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide der stat van/
loven(e) saluyt doen cont en(de) te weten dat opde(n)/
dach datum van desen voir ons comen en(de) gestaen is/
in prop(ere) p(er)sone everardt van grymde onse ingesete(n)/
poirtere en(de) heeft geconstitueert gesedt volcomen/
macht procuracie en(de) auctoriteit gegeven gielise crauwel/
caversoen en(de) janne van maelcote bontwerckers oic/
onsen ingeseten(en) poirte(re)n en(de) elcken van hen besunder/
te manen teysschen opteboren en(de) tontfanghen tderdel/
van alsulken twelf pont groote en(de) vijfthien schellinge/
gr(oote) brabant [vleems] die mathijs cole he(m) sculdich is van/
doeghdeliker coepmantscape(n) als wij v(er)staen en(de) die/
voir alle gerichten gheestelic en(de) weerlic te v(er)volghen/
het zij inden lande van brabant voir de goede stat van/
colen oft elswair Voir des vors(creven) steet rastemente te/
doen legghen die ten eynde uut texeque(re)n composicie/
en(de) mynlike effeninghe dair af te maken getuyghe(n)/
ofs behoeft te leiden der wederp(ar)tien getuygen te sien/
sweren die te batteren alsoe menichwerven als des/
behoeven sal [quitancie d(air) af te gheven] en(de) vortaen specialijc in des vors(creven) is te/
doen en(de) te vorde(re)n des de vors(creven) mathijs [everart] selve in p(er)sone/
soude moghen doen telker tijt oft hij tegenwordich en(de)/
voir oghen wa(r)e(n) Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am)/
tybe hoeven mercels hoeve(n) ja(nuarii) xv
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus