SAL8142, Act: R°229.2-V°229.1 (397 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°229.2-V°229.1  
Act
Date: 1474-01-15

Transcription

2020-10-02 by myriam bols
Allen den ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft horen lesen/
burgermeeste(re)n scepen(en) en(de) raide d(er) stat van loven(e) saluyt/
doen cont en(de) te weten dat voir ons comen en(de) gestaen/
is in p(er)sone gerart de liege geheten le cherrir? woenen(de)/
te namen [en(de) heeft geconst(itueert) (et)c(etera)] henricke van loetere ingeseten d(er) voirs(creven) stat/
van loven(e) te manen teysschen en(de) met rechte te/
vervolghen en(de) tontfanghen alsulken halve ame seems/
oft de pe(n)ningen van dien op henricke de prince scepma(n)/
den welcken de voirs(creven) gerart onder meer and(er) zeems/
te berghen opden zoem gelevert hadde [in sinen scep] te vrachten tot
//
loven(e) dair af composicie en(de) mynlike effeninghe te/
maken te quite(re)n en(de) quitancie te gheven getuyghen/
ofs behoeft te leiden d(er) wederp(ar)tien getuygen te sien/
zweren die te batte(re)n also dicwille en(de) menichwerve(n)/
als des te doen sal zijn En(de) vortaen in des vors(creven)/
is te doen en(de) te vorde(re)n des de voirs(creven) gerart selve in/
p(er)sone soude mogen doen Promitt(ens) ratu(m) salvo iusto/
calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus