SAL8142, Act: R°249.1 (430 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°249.1  
Act
Date: 1474-01-24

Transcription

2020-10-10 by myriam bols
Cont zij allen lieden dat henric coppens sone jans coppens/
in p(rese)ncia heeft genomen teghen henricke metten ghelde/
de goede hier na bescreven inde prochie van leefdale gelegen/
inden ketel opt drabsvelt en(de) inden ham achter dy(m)menhaghe/
houdende omtrent derthien boend(er) Te houden te hebben en(de)/
te wynnen van half merte lestleden int jair va(n) lxxii naden/
stijl van scriven des hofs van cameric eenen termijn van/
twelf ja(r)en deen na dand(er) zond(er) middel v(er)volghende/
elx jars dae(re)nbynnen om en(de) voir derthien mudden/
rox goet en(de) payabel d(er) maten van loven(e) met wanne/
en(de) vlogelen wel bereit tsinte andriesmesse apostels te/
betalen en(de) te loven(e) te leve(re)n den voirs(creven) henricke/
quolib(et) ass(ecutu)[m] Item is vorweerde dat de vors(creven) wynne de/
voirs(creven) lande wynnen werve(n) en(de) mesten sal wel en(de) loflic/
gelijc reengenoeten bove(n) en(de) beneden en(de) tsijnen/
afscheiden sal hij die laten also hij die aenveerde te/
dlant inden ketel gelegen met wynt(er)coren besaet op/
sijn getidege voren de lande inde y(m)menhage gelege/
stortte eens omgedaen en(de) de brake gheheel Item/
is vorweerde wart sake datmen inde mate myn bevonde/
dan xiii boend(er) datme(n) dat aend(en) vors(creven) pacht na advena(n)t/
cortten sal Item is oic vorweerde dat de vors(creven) wy(n)ne/
de vors(creven) lande wel en(de) loflic overmesten sal twewerve(n)/
bynne(n) den vors(creven) xii ja(r)en en(de) eens [ten leste(n) jaire] ov(er)mergelen de/
vi dach(mael) gelegen op drabsvelt En(de) dese voirs(creven) vorwerd(en)/
Inde est fideiussor d(i)c(t)us joh(annes) coppens p(ate)r Et p(ri)m[(us)]/
blankart m(er)cels ja(nuarii) xxiiii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus