SAL8142, Act: R°292.3 (503 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°292.3  
Act
Date: 1474-02-21

Transcription

2020-11-06 by myriam bols
It(em) es te weten(e) dat de voirs(creven) pe(n)ninghe d(aer)mede de voirs(creven) iiii rijd(er)s erfl(ick)/
ghecocht sijn come(n) sijn vanden lxxx crone(n) te xxiiii st(uvers) tstuc die in gherede(n) pe(n)ni(n)ge(n)/
quame(n) vanden v(er)coepe van eene(n) huyse en(de) hove ghelege(n) inde scipstrate dat/
toebehoren plach claese wijlen de custe(re) voirs(creven) withee(r) des voirs(creven) henricx dwelck/
jan van boxelair gecocht heeft En(de) soe es vurw(er)de tusschen ja(n)nesse van cogge(n)bosch/
van wegen ka(tli)[ne(n)] sijnre en(de) van weghe(n) des voirs(creven) henricx huers zoens en(de) de(n) voirs(creven)/
pete(re)n vand(er) hoeve(n) van wege(n) sijns selfs en(de) van wegen jans de custe(re) al eest soe dat/
de recognicie van dien gedaen es de(n) voirs(creven) henricke sone der voirs(creven) joffr(ouwe) ka(tli)[ne(n)] en(de) de/
voirs(creven) pet(er) vander hoeve(n) en(de) jan de custe(re) huer heffen d(aer)inne behoude(n) hebbe(n) dat die/
voirs(creven) rinte van iiii rijd(er)s sal staen en(de) sijn van gelijken na(tuer)en va(n) successien va(n) rechte en(de)/
va(n) gebruyken(en) tusschen der voirs(creven) joffr(ouwe) katline(n) der moeder t(er) eenre zijden en(de) de(n) voirs(creven) henricke/
hue(re)n zone t(er) ande(re) om elken van hen beyden sijn recht inde selve rente te hebben(e) dwelck/
elck van hen int voirs(creven) huys soude hebben gehadt alleert tselve huys ov(er)gegoet was/
Met vurw(er)den oft de voirs(creven) iiii rijd(er)s in toecomen(de) tijden afgequete(n) wordde(n) datme(n) de/
pe(n)ninghe van dien altijt wed(er)om aenlegghe(n) sal in gelijke erfrente(n) en(de) te gelijken rechte/
cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus