SAL8142, Act: R°295.1 (511 of 808)
Search Act
previous | next
Act R°295.1  
Act
Date: 1474-02-26

Transcription

2020-11-06 by myriam bols
It(em) na dien dat laureys van wynghe alse geleidt tot den goeden godfroit/
dorbaix ende onder den ande(re)n tot eenen huyse ende hove geheten froemont/
gelegen te nethenen neven den wech aldair opde twee zijden met brieve(n)/
vander stad hadde doen stille staen alsulck p(ro)ces en(de) vorderinge van/
rechte als joncker lyebrecht van meldert gedaen en(de) begonnen hadde/
met den hofrechte opt tvoirs(creven) huys ende hof voe(r) gebreck van/
betalinghen van ii mudden corens erfs pachts ts(in)te andriesmisse/
lestleden gevallen ende verschenen en(de) den voirs(creven) joncker lyebrechte/
van dien te rechte betoghen hadde voer meye(r) ende scepen(en) van loeven/
om dongebruyck dat hij hem aende voirs(creven) goede dede af te doene En(de)/
de voirs(creven) joncker lyebrecht dair tegen compare(re)nde inden rechte heeft/
doen seggen dat hij mids ombetalinghen der voirs(creven) ii mudden corens/
erfs pachts vanden welken hij in possessien geweest heeft ov(er) xxx/
xl jair ende voer ende eer de voirs(creven) laureys tot den voirs(creven) goeden/
geleidt was want zijn beleid gedaen was int jair van lix inden/
hofrechte behoirlick gep(ro)cedeert heeft Beghe(re)nde ende versueckende/
met dien hofrechte voirt te varen ende oft de voirs(creven) laureys dair/
tegen yet seggen woude dat hij dat dade inden hof voirs(creven) So es/
ten uutersten gewijst dat de voirs(creven) joncker lyebrecht voert varen/
mach ter plaetsen dair hij begonnen heeft cor(am) lyemi(n)ghen abs(oloens)/
miles blanck(aer)t iud(oco) abs(oloens) m(er)cels hoeven lynden febr(uarii) xxvi
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus