SAL8142, Act: R°377.2 (657 of 807)
Search Act
previous | next
Act R°377.2  
Act
Date: 1474-04-19

Transcription

2021-01-09 by myriam bols
It(em) loenijs van udekem ende joffr(ouwe) m(ar)griete weduwe jans wile(n)/
van udekem natuerlix in p(rese)nc(ia) d(er) scep(enen) van loven(e) gestaen hebbe(n)/
te nyeute gedaen ende exprex consent gegeve(n) datme(n) dbeleit/
d(aer) mede de vors(creven) lonijs en(de) ja(n)nes wile(n) va(n) udeke(m) na(tuer)lic geleit/
sijn totten goeden goorts h(er)meys als man en(de) momboir joffr(ouwe) yden/
wirinx willems vand(er) hofstad ende joffrouwe lijsbetthen vand(er)/
rivie(re)n sijnre huysvrouwen a(n)nichele(re)n sal ende te nyeute doen/
met allen sinen condicien d(aer) bij bescreve(n) staen(de) ond(er) baussele anno/
lvi in januario xxvi d(agen) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-05-08 by kristiaan magnus